Çift Anadal / Yan Dal


* Bölümümüzde çift anadal programı uygulanmamaktadır.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAN DAL UYGULAMA ESASLARI:

Bu programın amacı Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümlerinde Lisans programına kayıtlı olup Gıda İşletmeleri ve Kalite Kontrol Laboratuarlarında çalışmayı hedefleyen veya yalnızca gıda maddelerinin işlenmesi ve kalitesi konularına ilgi duyan Lisans öğrencilerini söz konusu alanlarda bilgilendirmektir.  Söz konusu programı tamamlamak için aşağıdaki listede bölümlere göre belirtilen zorunlu derslere (11 kredi) ve seçmeli dersler listesinde belirtilen havuzdan 3 adet ders (9 kredi) devam ederek geçer not almak gereklidir.

Bölüm Kontenjanı Listesi
Makine Mühendisliği Bölümü         3 öğrenci

Biyoloji Bölümü                          3 öğrenci

Kimya Bölümü                           3 öğrenci


FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ İÇİN;

Yan Dal Programı Zorunlu Dersleri
GDM 124       Biyolojide Kavramlar (3-0) 3
GDM 311       Gıda Mikrobiyolojisi (4-0) 4
GDM 312       Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuarı (0-2) 1
GDM 313       Gıda Kimyası (3-0) 3

Yan Dal Programı Seçmeli Ders Listesi
GDM 325       Uygulamalı Kinetik (3-0) 3
GDM 328       Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi (3-0) 3
GDM 423       Gıda Biyoteknolojisi (3-0) 3
GDM 415       Fermentasyon Teknolojisinde Mühendislik Prensipleri (3-0) 3
GDM 424       Gıda Endüstrisinde Sanitasyon (3-0) 3
GDM 433       Gıda İşleme Teknolojileri I (3-0) 3
GDM 434       Gıda İşleme Teknolojileri II (3-0) 3
GDM 435       Gıda İşleme Teknolojileri III (3-0) 3
GDM 436       Gıda İşleme Teknolojileri IV (3-0) 3
GDM 432       Gıda Endüstrisinde Kalite Kontrol (3-0) 3

Toplam: 20 kredi

FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN;

Yan Dal Programı Zorunlu Dersleri
GDM 311       Gıda Mikrobiyolojisi (4-0) 4
GDM 312       Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuarı (0-2) 1
GDM 313       Gıda Kimyası (3-0) 3
GDM 324       Gıda Materyallerinin Fiziksel Özellikleri (3-0) 3

Yan Dal Programı Seçmeli Ders Listesi
GDM 325       Uygulamalı Kinetik (3-0) 3
GDM 328       Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi (3-0) 3
GDM 423       Gıda Biyoteknolojisi (3-0) 3
GDM 415       Fermentasyon Teknolojisinde Mühendislik Prensipleri (3-0) 3
GDM 424       Gıda Endüstrisinde Sanitasyon (3-0) 3
GDM 432       Gıda Endüstrisinde Kalite Kontrol (3-0) 3 (ön koşul:GM322)
GDM 433       Gıda İşleme Teknolojileri I (3-0) 3
GDM 434       Gıda İşleme Teknolojileri II (3-0) 3
GDM 435       Gıda İşleme Teknolojileri III (3-0) 3
GDM 436       Gıda İşleme Teknolojileri IV (3-0) 3

Toplam: 20 kredi

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN;

Yan Dal Programı Zorunlu Dersleri
GDM 124       Biyolojide Kavramlar (3-0) 3
GDM 311       Gıda Mikrobiyolojisi (4-0) 4
GDM 312       Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuarı (0-2) 1
GDM 313       Gıda Kimyası (3-0) 3

Yan Dal Programı Seçmeli Ders Listesi
GDM 325       Uygulamalı Kinetik (3-0) 3
GDM 328       Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi (3-0) 3
GDM 423       Gıda Biyoteknolojisi (3-0) 3
GDM 415       Fermentasyon Teknolojisinde Mühendislik Prensipleri (3-0) 3
GDM 424       Gıda Endüstrisinde Sanitasyon (3-0) 3
GDM 433       Gıda İşleme Teknolojileri I (3-0) 3
GDM 434       Gıda İşleme Teknolojileri II (3-0) 3
GDM 435       Gıda İşleme Teknolojileri III (3-0) 3
GDM 436       Gıda İşleme Teknolojileri IV (3-0) 3
GDM 432       Gıda Endüstrisinde Kalite Kontrol (3-0) 3

Toplam: 20 kredi


 

Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 10270 kez okundu.