Gıda Mühendisliği

GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Çağdaş Gıda Mühendisi modern bilim ve mühendisliğin temel ilkelerinin gıda üretim ve dağıtım zincirlerinde uygulanmasını sağlar. Bu amaca yönelik eğitim çok sayıda farklı bilim dalının (Fizik, Kimya, Biyoloji, Ekonomi, Endüstriyel Mikrobiyoloji, İş Yönetimi, Beslenme ve Halk Sağlığı) temel prensiplerini anlama ve bu bilgileri gıdaların süreçlenerek sofraya gelene dek korunmasını ve pazarlanmasını sağlamaya yöneliktir. Gıda Mühendisi, bu zinciri korumak ve yürütmek amacıyla hammaddeden sofraya kadar geçen süre içinde hammadde israfını önleyerek, verimli biçimde üretim ve dağıtımı sağlayacak kavramlar ve uygulamalardan sorumludur. Bu nedenle müfredat programları temel prensiplerle yararlı uygulamaları dengeleyecek biçimde düzenlenir. Gıda mühendisliği çok çeşitli disiplinlerin bir izdüşümü olduğundan, ihtisaslaşma ve bilgilerin çeşitlendirilmesi zorunlu, serbest, teknik ve teknik olmayan seçmeli derslerle gerçekleştirilir. Yurdumuzda bir Gıda Mühendisinden beklenen en önemli görev, tahıllar, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, et ve et ürünlerinin işlenmesi yanında, asıl ‘tarıma dayalı endüstri’ nin geliştirilmesi amacıyla yeni süreç, ekipman ve ürün tasarımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektir.

PROGRAMIN AMAÇLARI
 • Öğrencilerimizi gıda hammaddelerinin ve ürünlerinin karakterizasyonu konusunda kuramsal ve uygulamalı olarak bilgilendirmek,
 • Öğrencilerimizi hem klasik hem de yüksek teknolojili gıda süreçlemeleri konusunda bilgilendirmek,
 • Öğrencilerimizin bireysel ve takım halinde tasarım ve ARGE becerilerini geliştirmek,
 • Yaşam boyu merak, öğrenme ve irdeleme gereksinimini ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin gıda zinciri ile ilgili sosyal sorunları kavramasını sağlamak, sorumluluk, etik ve profesyonellik konularında ufuklarını açmak.
 
PROGRAMDAN BEKLENTİLER
 • Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini arada gerekli köprüleri kurmak kaydıyla uygulama yetisi,
 • Deneysel tasarım ve uygulama yetisi ile çıkan sonuçları analiz ve yorumlama yetisi,
 • Amaca uygun sistem, ekipman ve süreç tasarlama yetisi,
 • Farklı disiplinlerden oluşan takımlarda işlev görme yetisi,
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yetisi,
 • Profesyonel ve etik sorumlulukları algılama ve benimseme yetisi,
 • Etkin iletişim yetisi,
 • Global ve toplumsal tabandaki sorunlara mühendislik çözümleri önerebilecek genel kültür bilgisi,
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama,
 • Çağdaş sorunlardan haberdar olma,
 • Modern Mühendislik biliminin araçlarının uygulanabilmesi için gerekli beceri ve yöntemleri kullanma yetisi.
Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11861 kez okundu.