Akademik Kadro

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hacı Ali GÜLEÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : hacialigulec@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sami BULUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : samibulut@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Pelin Onsekizoğlu BAĞCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : pelinonsekizoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKGÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : abdullahakgun@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ufuk BAĞCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 12 17 » Dahili : 1317
TÜ E-Posta : ufukbagci@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İrem DAMAR HÜNER

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : iremdamar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Emel OĞRAŞICI YILMAZ

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : emelograsici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kadir ÇINAR

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : kadircinar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Esra UCA

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1111
TÜ E-Posta : esrauca@trakya.edu.tr