İdari Personel

Memur Sinan YILDIRIM

Görev : Bölüm Sekreteri
TÜ E-Posta : sinanyildirim2@trakya.edu.tr