Yönetim

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇER

Görev : Bölüm Başkan Yardımcısı
Göreve Başlama : 18.11.2021
TÜ E-Posta : esratuncer@trakya.edu.tr