Akademik Kadro

Prof.Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Hacı Ali GÜLEÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : hacialigulec@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Sami BULUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : samibulut@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Pelin Onsekizoğlu BAĞCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : pelinonsekizoglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Abdullah AKGÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : abdullahakgun@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ufuk BAĞCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 12 17 » Dahili : 1317
TÜ E-Posta : ufukbagci@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. İrem DAMAR HÜNER

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : iremdamar@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Emel YILMAZ

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : emelograsici@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Kadir ÇINAR

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : kadircinar@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Esra UCA

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1111
TÜ E-Posta : esrauca@trakya.edu.tr

Uzm. Ahmet YETKİN

Görev : Uzman
TÜ E-Posta : ahmetyetkin@trakya.edu.tr