Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Kayıtları Hk.

  1. İki tane seçmeli ders alması gereken öğrenciler biri için doktora programı dersi olan “Gıda Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları” dersini, diğeri yerine “UBT 705-Biyokimyasal Reaksiyon Kinetiği” dersini alacaklardır.                                                                                                                                                                                                             
  2.  Bir tane seçmeli ders alması gereken öğrenciler yukarıda adı geçen derslerden birini seçebilirler.                                                                                                                                                                                                                                                                     
  3. Yüksek Lisans öğrencileri tamamlanması gereken zorunlu ve seçmeli statüsündeki derslere ek kredisiz olarak T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan etik ve/veya bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili bir ders almak zorundadırlar. Bu dersi almadan Yüksek Lisans çalışmaları tamamlanmaz. Böyle bir dersi Yüksek Lisans Tez Çalışmasına kaydolmadan önce almış ve başarıyla tamamlamış olmak öğrencinin sorumluluğundadır.
Bu içerik 11.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 614 kez okundu.