Danışman Listesi

2021 / 2022 DERS YILI DANIŞMAN LİSTESİ

1. Sınıf Danışmanı:       Dr. Öğr. Üyesi Emel OĞRAŞICI YILMAZ
Öğr.Gör.Dr. Ahmet YETKİN
(yetkinahmet@gmail.com)
2. Sınıf Danışmanı:  Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BAĞCI
Öğr.Gör.Dr. Ahmet YETKİN
(yetkinahmet@gmail.com)
3. Sınıf Danışmanı:   Dr. Öğr. Üyesi İrem DAMAR
Araş.Gör.Dr. Kadir ÇINAR
(kadircinar@trakya.edu.tr)

4. Sınıf Danışmanı: Prof.Dr. Pelin ONSEKİZOĞLU BAĞCI
Araş.Gör.Dr. Esra KAÇAR TUNCER (esratuncer@trakya.edu.tr)
4 + Sınıf Danışmanı:            Prof. Dr. Sami BULUT
Araş.Gör. Esra UCA
(ucaesrauca@gmail.com)
Bu içerik 26.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1717 kez okundu.