Özgörev - Özgörüş

Özgörev
Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü bilgi ve becerilerini insanların yararına katma değeri artırılmış gıda maddelerinin üretimi esnasında hammadde israfının önlenmesi, kaliteli gıda ürünleri ile kalitenin artırılmasına yönelik süreçlerin tasarımı ve geliştirilmesinde vazgeçilmez etkinlik gösterebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölgemizin tarıma dayalı sanayiye çok uygun olması nedeniyle tarım ürünlerinin işlenmesi, atıklarının katma değerinin artırılacak biçimde işlenerek tekrar pazara döndürülmesi konularına özellikle önem verilmektedir. Bu amaçla müfredat programımızda klasik gıda işleme teknolojilerinin yanında ileri teknoloji gerektiren süreç ve ürünlerin tasarım ve geliştirilmesine geniş ölçüde yer verilmektedir. Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün amaçları, öğrencilerimizi gıda hammaddelerinin ve ürünlerin karakterizasyonu ve gıda hem klasik ve hem de yüksek teknolojili gıda süreçlemeleri konusunda eğitmek ve öğretmek, öğrencilerimizin bireysel ve takım halinde tasarım ve AR-GE becerilerini geliştirmek, yaşam boyu merak, öğrenme ve irdeleme gereksinimini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, öğrencilerimizin gıda zinciri ile ilgili sosyal sorunları kavramasını sağlamak, sorumluluk, etik ve profesyonellik konularında ufuklarını açmak olarak sıralanabilir.

Özgörüş
Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü bilgi ve becerilerini insanların yararına katma değeri artırılmış gıda maddelerinin üretimi esnasında hammadde israfının önlenmesi, kaliteli gıda ürünleri ile kalitenin artırılmasına yönelik süreçlerin tasarımı ve geliştirilmesinde vazgeçilmez etkinlik gösterebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölgemizin “TARIMA DAYALI ENDÜSTRİ” ye çok uygun olması nedeniyle tarım ürünlerinin işlenmesi, atıklarının katma değerinin artırılacak biçimde işlenerek tekrar pazara döndürülmesi konularına özellikle önem verilmektedir. Bu amaçla ders programımızda klasik gıda işleme teknolojilerinin yanında ileri teknoloji gerektiren süreç ve ürünlerin tasarım ve geliştirilmesine geniş ölçüde yer verilmektedir. Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün amaçları aşağıda sıralanmıştır:

1. Öğrencilerimizi gıda hammaddelerinin ve ürünlerin karakterizasyon yöntemleri, uygulamaları ve sonuçlarının yorumlanması konusunda bilgilendirmek
2. Öğrencilerimizi klasik ve alternatif gıda süreçleri konusunda bilgilendirmek ve öğrencilerimizin fizibilite, katma değer ve kalite açısından süreçleri değerlendirme ve karşılaştırma becerilerini geliştirmek
3. Öğrencilerimizin bireysel ve takım halinde tasarım ve AR-GE becerilerini geliştirmek
4. Öğrencilerimizin yaşam boyu merak, öğrenme ve irdeleme gereksinimini ortaya çıkarmak ve geliştirmek
5. Öğrencilerimizin gıda zinciri ile ilgili sosyal sorunları kavramasını sağlamak
6. Öğrencilerimizin sorumluluk, etik ve profesyonellik konularında ufuklarını açmak

Bu içerik 26.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3488 kez okundu.