Staj Sınavı ve Değerlendirme

STAJ SINAVI YARİHİ

  • Staj sınavı yaz döneminden sonra her güz dönemi başında ilan edilecek tarih ve yerde yapılacaktır.
  • Mezuniyeti için sadece stajı eksik olan öğrencilerin staj sınavı her zaman yapılabilmektedir.

 

STAJ SINAVI ŞEKLİ

  • Staj sınavı en az 3 kişilik staj komisyonu tarafından, staj raporlarının incelenmesi ve sözlü sınav yapılması suretiyle olmaktadır.

 

STAJIN  DEĞERLENDİRMESİ

  • Değerlendirilen stajlara PUAN ve HARF NOTU verilmektedir.
  • Verilen staj sınav notları bağıl sistem kapsamında değildir.
  • Staj sınavına gelirken "Staj Değerlendirme Formunun" ilk 5 satırındaki ilgili kısımları bilgisayarda doldurup çıktısını getiriniz. 

 

STAJ PUANI VERİLİRKEN ŞU HUSUSLAR DİKKATE ALINMAKTADIR:

1.     PROSEDÜR: Staj belgelerinin ve onay, imza, mühür, tarih v.b. prosedürlerinin uygunluğu,

2.     USUL: Staj raporunun şekli, taslak formata uygunluğu, düzeni, özeni, yazımı ve dilbilgisi,

3.     ESAS: Raporun, öğrenilen ve araştırılan mesleki bilgi ve becerileri yansıtma derecesi, özgünlüğü, kaynakların sayısı ve kalitesi, raporda varsa soru ve hesaplamaların konuyla ilgisi, doğruluğu, bunlara verilen emek,

4.     SÖZLÜ: Gerçek bir stajın yapılıp yapılmadığı, raporun içeriğinin ilgilisi tarafından düzenlenip düzenlenmediği, stajın mesleki gelişime katkısı olup olmadığı veya rapor içeriğindeki bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini ölçmeye yöneliktir.

Bu içerik 23.03.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 3527 kez okundu.