T.Ü. Gıda Müh. Bölümü İntibak İlkeleri

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNTİBAK İLKELERİ

1. YAZ OKULU

a) Başka bir üniversitedeki derse eşdeğer sayılacak dersin AKTS değeri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersten az olmamalıdır.

b) Başka bir üniversitedeki derse eşdeğer sayılacak dersin ders içerikleri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersle en az  % 70 oranında uyumlu olmalıdır.

c) Başvuru formu, dersin alındığı üniversitedeki eşdeğer sayılacak dersin Bologna Süreci çıktısı T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümü intibak sorumlusuna onaylatılmadan Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilmemelidir.

2. DİKEY GEÇİŞ

a) Yalnızca 1. Yılda alınan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II, Türk Dili I ve Türk Dili II derslerinin notları işlenir ve öğrenci bu derslerden yeniden sorumlu tutulmaz.

b) Öğrenciler, diğer derslerin tümünü Meslek Yüksek Okulunda benzerlerini almış olsa da Mühendislik Fakültesindeki kapsamlarının farklı olması nedeniyle yeniden almak zorundadır.

c) Kimyanın temel prensipleri ile ilgili bir ders almış olan öğrenciler Kimya I dersiyle birlikte Mühendisler için Analitik Kimya ve Organik Kimya derslerini alabilirler.

d) Öğrencilerin intibakları 3. Yarıyıla yapılmakla birlikte, ancak ders saatleri çakışmadığı sürece 3. Yarıyıl derslerine kaydolabilirler.

3. YATAY GEÇİŞ

a) Başka bir üniversitedeki derse eşdeğer sayılacak dersin AKTS değeri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersten az olmamalıdır.

b) Başka bir üniversitedeki derse eşdeğer sayılacak dersin ders içerikleri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersle en az  % 70 oranında uyumlu olmalıdır.

4. DEĞİŞİM PROGRAMLARI

a) Başka bir üniversitedeki derse eşdeğer sayılacak derste AKTS koşulu aranmaz.

b) Başka bir üniversitedeki derse eşdeğer sayılacak dersin ders içerikleri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersle en az  % 70 oranında uyumlu olmalıdır.

c) Ders içeriği koşulları sağlanmadığı durumlarda öğrenciye değişim programı süresince teknik seçmeli ve alan dışı seçmeli ders yükümlülükleri çerçevesinde bir ders programı oluşturulur.

5. Başka bir Lisans Programına başlamış oldukları halde yeniden sınava girip 1. Sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

a) Başka bir üniversitedeki eşdeğer sayılacak dersin AKTS değeri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersten az olmamalıdır.

b) Başka bir üniversitedeki eşdeğer sayılacak dersin ders içerikleri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersle en az  % 70 oranında uyumlu olmalıdır.

6. Başka bir Lisans Programını tamamlayarak Lisans diploması sahibi oldukları halde yeniden sınava girip 1. Sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler

a) Tamamlanan lisans programındaki derse eşdeğer sayılacak derste AKTS koşulu aranmaz.

b) Tamamlanan lisans programındaki derse eşdeğer sayılacak dersin ders içerikleri T.Ü Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen dersle en az  % 70 oranında uyumlu olmalıdır.

Bu içerik 06.08.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1708 kez okundu.